top of page

Wie zijn wij

Een vereniging van verpleegkundigen die zich actief inzetten voor stoma-, fistel- en incontinentiezorg

  • Ontwikkelen en bevorderen van stomazorg in de meest ruime zin.

  • Nastreven en bevorderen van de uniformiteit in de stomazorg rond verzorging, instructie en registratie.

  • Bevorderen van de samenwerking tussen verplegenden zowel intra- als extra-muraal.

  • Stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis en beroepservaring op nationaal als internationaal vlak

  • Profileren van de functie van stomaverpleegkundige.

  • VLAS is een meewerkend lid van de AUBV (Algemene Unie Verpleegkundigen België)

Serving Food

VLAS TIJDSCHRIFT

VLAS is een halfjaarlijks tijdschrift waarin kennis wordt gedeeld. Het richt zich tot iedereen (verpleegkundigen, studenten, zelfhulpgroepen, ... ) die geïnteresseerd zijn in de evolutie en praktijkervaring rond stoma-, fistel- en incontinentiezorg

VLAS CONGRES

VLAS organiseert jaarlijks een congres waarin inspireerde sprekers kennis en ervaring delen. Daarenboven de ideale ontmoetingsplaats voor allen die op een professionele manier begaan is met stoma-, fistel- en incontinentieproblematiek

VLAS VORMING

VLAS organiseert tweejaarlijks in samenwerking met de Erasmus hogeschool Brussel een posthogeschoolvorming stoma-, fistel- en incontinentiezorg

bottom of page