top of page

Onderzoek naar de klachten en beperkingen naar voeding toe die voorkomen bij mensen met een stoma

Laure de Jaeger en Jana Balcaen

8 feb. 2024

Inzicht krijgen aan de hand van voedingsdagboekjes en enquêtes

Wij zijn Laure de Jaeger en Jana Balcaen, 3e jaarsstudenten in de richting voedings-en dieetkunde aan de Odisee Hogeschool te Gent. Bij het uitvoeren van onze bachelorproef rond stoma's onderzoeken we de klachten en beperkingen die voorkomen bij mensen met een stoma (ileo, jejuno, colostoma). We willen hier inzicht in krijgen aan de hand van voedingsdagboekjes en enquêtes. Hierdoor kunnen door onze kennis meer duidelijkheid krijgen van waar deze klachten juist vandaan komen en welke beperkingen i.v.m. voedingsmiddelen mensen zich (onnodig) opleggen. 

Verder hebben we een padlet aangemaakt. Dit is een online vragenkader waarin stomapatiënten voedingsgerelateerde vragen kunnen stellen. Deze vragen zouden we beantwoorden en vervolgens verwerken in een infobrochure dat, indien succesvol, misschien in wachtzalen van huistartsen, ziekenhuizen,... kan liggen om personen met een stoma voor te bereiden op een ingreep of meer inzicht te geven in de soort klachten en waarom deze juist optreden. 


Hieronder staan de linkjes.


Om hierover een beter beeld te krijgen, zou het ons enorm helpen als u bijhorende enquête kunt doorgeven en laten invullen door uw stomapatiënten

Link enquête: https://www.survio.com/survey/d/S4J1D3W7Q9K1D3W7X

Dit samen met het voedingsdagboekje:

Er is een pdf-versie die u kan afdrukken als u het voedingsdagboekje schriftelijk wenst in te vullen.  Voedingsdagboek stoma-patiënt pdf

Wie het voedingsdagboekje online wil invullen kan het word-document raadplegen.  Voedingsdagboek stoma-patiënt Word

 BELANGRIJK!!! Het voedingsdagboekje en de enquête zijn volledig anoniem, maar om het verwerken van de gegevens vlot te laten verlopen, dient u dezelfde (verzonnen) naam op beide formulieren in te vullen.  

Beide kan u via onderstaand mailadres aan ons terugbezorgen. Wanneer u kiest het voedingsdagboekje op papier in te vullen, neemt u hiervan foto’s en bezorgd u het op die manier via onderstaand mailadres terug aan ons. E-mailadres om voedingsdagboekje terug te bezorgen: jana.balcaen@student.odisee.be 

Zoals reeds vermeld worden alle gegevens anoniem verwerkt. Uw mailadres zal dus niet verder verspreid worden of invloed hebben op het verwerken van de resultaten.  

Verder kan u via onze padlet uw voedingsgerelateerde vragen over stoma’s kwijt.Stel hier anoniem uw vragen bij het gepaste onderdeel.Deze verwerken we later in een infobrochure die we u bezorgen via het mailadres waarmee u het voedingsdagboekje aan ons hebt bezorgd.  Link padlet: https://padlet.com/janabalcaen/vragen-rond-stoma-s-15tdqya16e7r3ttt

Alvast bedankt! 

bottom of page