top of page

Terugbetaling van middelen voor transanale irrigatie

Hans Terryn

8 mrt. 2024

Sedert 1 maart 2024 is er een terugbetaling van middelen voor TAI

  • Sedert 1 maart is er een terugbetaling voor middelen voor het uitvoeren van een transanale irrigatie

  • Dit kan voor enkele welbepaalde indicaties, namelijk mensen die lijden aan bepaalde neurologische aandoeningen en mensen met het LARS syndroom

  • MIDDELEN VOOR TRANSANALE IRRIGATIE (vanaf 01.03.2024)

Indicaties, vergoedingsvoorwaarden en lijst van de vergoedbare middelen voor transanale irrigatie (bijlage van het KB van 23.11.2021, Deel I, Titel 1, Hoofdstuk I, afdeling 6)

De voorschrijvende arts stuurt het ziekenfonds van de patiënt :

Een aanvraag voor de behandeling van colorectale aandoeningen van neurologische oorsprong door transanale irrigatiesysteem (B81) of Een aanvraag voor de behandeling van colorectale aandoeningen van niet neurologische oorsprong door transanale irrigatiesysteem (B91)

bottom of page